Blog

Hipnoz, Çözülme ve Travma

DAVİD SPİEGEL Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, ABD Bu bölüm ilk olarak 19 Nisan 1955’te, Alfred P. Murrah Federal Ofis Binası’nın bombalanmasından 5 ay sonra, Oklahoma Psikiyatri Derneği’ne yapılan ziyaretin bir parçası olarak hazırlanmıştır.O sabah bu binanın önünde hemen hemen 200 kişiyi öldüren, Federal Bina’yı yok eden ve yarı çapı [...]

Hipnoz Oluşturmada “Spiral Tekniği”

Jonathan Venn (The Int. Journal of Clin. and Exp. Hypnosis Vol 32, No:3, July 1984) ÖZET Spiral yöntemi, hastanın dikkatini vücudun çeşitli yörelerine sırayla yöneltir. 3 yıllık klinik gözlemler, yöntemin heterohipnotik indüksiyonda ve hastaların kendilerini rahatlatma çalışmalarında ispatlamıştır. Bu makalede spiral tekniği, progressif rahatlama ile karşılaştırılmış ve bu yöntemin avantajları tartışılmıştır. [...]

Dental Anksiyete

“Hasta ne kadar rahatsa diş hekimi de o kadar rahattır” inancı diş hekimleri arasında yaygındır. Bugün bir diş hekimi, hastasının dental anksiyetesini (kaygı) azaltmak için tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar çok seçeneğe sahiptir (Miller, 2006). Buna rağmen dental anksiyete konusunda son 50 yıl içinde hiçbir ilerleme kaydedilememiş tir. Dental [...]

Hipnoz ( Bilim Teknik Dergisi, Çeviri )

Hipnoz, bazılarımın henüz duymadığı, bazılarımızın sadece isminden haberdar olduğu, pek çoğumuzun ise ismini duyduğu halde inanmadığı  bir olaydır.Hipnozun bugün için herkes tarafından kabul görmüş ortak bir tanımı yoktur.Bunun başlıca nedeni de doğasının tam olarak anlaşılamamış olmasıdır.bununla birlikte bir tarifi yapılmak istenirse, “ Hipnoz sun i olarak üretilen uykuya benzer hal [...]

Harikalar Yaratan Bir Tedavi Yöntemi

Hipnoz insanlarda telkinle yaratılabilen yapay bir uykudur. Bu terim yunanca uyku anlamına gelen ‘’ hypnos’’ kökünden türetilmiştir. Hipnozun kökeni çok eski devirlere dek uzanmasına karşın , bu olgu  bilim ve teknolojinin büyük aşamalar katettiği zamanımızda bile tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamış ve üzerinde hala tartışmaların yapıldığı iliginç bir konu olma [...]

Tedavide Tıbbın Son Keşfi: Hipnoz

Tedavide Tıbbın Son Keşfi: Hipnoz (Hürriyet Bilim Dergisi, Şubat 2005) Bir’de yukarı bak iki’de gözlerini yum üç’te soluk al dört’te uzayda yüz… Hipnozla ‘uyutularak’ doğum yapan 850 kadından yalnızca % 4’ü ağrı kesicilere gerek duydu. Başka bir araştırma, hipnozlu deneklerin şiddetli ağrılara, hipnozlu olmayanlardan bir dakika daha uzun bir [...]