Çocuklarda Hipnoz

Hipnoz yöntemi ile çocukların yaşadığı birçok sorunun üstesinden gelinebilir. Çocuklar ve ergenlerin hayal dünyası ve kolayca hayal edebiliyor olmaları oldukça olumlu gelişmelerin hızlıca ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Çocuklar olarak belirtilen yaş grubu genel olarak 0-12 yaş grubu olarak belirtebiliriz. 0-12 yaş grubu çocuklarını; bebeklik, ilk çocukluk, çocukluk ve ergenlik öncesi çocukluk, gibi kısımlarda inceleyebiliriz. Çocukluk yaşlarında birkaç ay bile gelişimde çok büyük farklılıklar yaratabilmektedir.

Çocuklarda bilinçli zihin gelişimi tüm diğer gelişim alanlarında olduğu gibi yavaş yavaş gelişmektedir. Fiziksel ve ruhsal olgunluk gelişimiyle birlikte zihin gelişimi de ortaya çıkmaktadır. Bilinç dediğimiz; analiz eden, sorgulayan, mantıklı ve rasyonel düşünme yaşla birlikte ortaya çıkmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında ise bilinçdışı zihin gelişimi aktif ve dominant durumdadır. Diğer bir deyişle zaten hipnotik telkinlerin etkisi altındadır. Bu dönemde çocuğun güvendiği, inandığı anne babası, öğretmeni ve diğer aile yakınlarının sözleri sorgulamaksızın kabul edilir ve ugulanır.

Çocuklar hali hazırda zaten hipnozdadır.  Çocukların yaşadığı sorunlar anne babasının tutum ve davranışları konusunda bilgiler verir. Çocuklar anne babalarının ürünleridir.  Çocukların güvendiği inandığı, öğretmen, anne – baba ve diğer büyüklerin sözleri birer telkin işlevi görür. Bilince ait özellikler olan; muhakeme etmek, analiz etmek, sorgulamak, çıkarımda bulunmak gibi özellikler zamanla geliştiğinden, çocuklar önemli oranda bilinçaltı ( bilinçdışı ) olarak hareket eder. Doğal olarak hipnotik trans halindedir. Çocuğun güvendiği inandığı insanların her cümlesi birer telkin işlevi görür. Çocuk inanır ve uygular. Uyanık halde ama telkin alabilir diğer bir deyişle hipnoz halindedir. Dolayısıyla hemen her  tutum ve davranışları bilinçdışının kontrolündedir.

Çocuklar, anne babalarının tutum ve davranışlarından önemli ölçüde etkilenir. Bu nedenle çocuğun yaşadığı sorunların temel belirleyicileridir. Bu nedenle çocuklar için en önemli hipnoterapistler, anne babalarıdır.

Hipnoz ile çocukların yaşadığı sorunları da ortadan kaldırmak mümkündür. Aşağıda bazı örnek durumlar belirtilmiştir. Bu problemler sıklıkla yaşanan sorunlardır. Sadece bunlarla sınırlı değildir.

 • Alt ıslatma ( Enuresis Nokturna ) Çocukların gece- gündüz altına işemeleri
 • Dışkı kaçırma ( enkoprezis Nokturna ) Çocukların gece veya gündüz büyük tuvaletini kaçırmaları
 • Çocuklarda korkular: Karanlık Korkusu, Cin korkusu, Hayalet korkusu, Köpek korkusu, okul korkusu ve diğer Korkular
 • Davranış Bozuklukları : Vurma, itme, huysuzluk, sebepsiz sürekli ağlama, vb
 • Konuşma Bozuklukluğu : Kekemelik vb
 • Eğitim ve Öğrenme Sorunları: kreş ve anaokuluna uyum sorunu, Ders çalışmama, ders isteksizliği, ödev yapmama, dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, konsantrasyon güçlüğü,  başarısızlık korkusu vb
 • Uyum Sorunları: Çocuğun okula uyumsuzluğu, sınıfa uyumsuzluğu, arkadaşlarıyla uyum sorunları gibi
 • Kardeş Kıskançlığı: Kardeşler arasında yaşanan kıskançlık …
 • Yemek Yeme-me: Yemek seçme, çok yeme, az yeme, gibi durumlarda
 • Uyku Sorunları: zamanında uyumama, uyanamama, benzer uyku sorunlarında
 • Parmak Emme: belli yaşta olmasına ragmen parmak emme devam ediyorsa
 • Tırnak yeme: Tırnak yeme durumlarında
 • Tik’ler : çocukların tedirginlik ve kaygı durumlarında ortaya çıkan tik’ler iyileşebilir.