Korku ve Fobilerde Hipnoz

Korku; her canlının kendini koruması ve yaşamı sürdürmesi için gerekli ve yararlı bir duygudur. Negatif durumlar oluşmasına karşı bir uyarıcıdır. Ancak Fobiler; mantıksız ve temel bir zemine dayanmayan olağandışı korkulardır.

Yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan korku, bu özelliği nedeniyle her canlıda içgüdüsel olarak vardır. Bu haliyle bir çeşit ön uyarı sistemidir. Fobiler insan hayatını olumsuz etkilerken; Korku, yerinde hissedildiğinde hayatımızı koruyucu bir işlev görmektedir.

Diğer bir deyişle fobiler; kişinin iç dünyasında çözülmemiş bir kriz durumunun sembolik olarak ifade edilmesidir. Timsah fobisi olan bir birey için iç dünyasındaki bir çatışmanın sembolik ifadesidir diyebiliriz.

Bir durum bir kişiye göre fobi olabilirken diğer bireyde korku adını alabilir. Dolayısıyla Japonyada yaşayan bir birey için deprem bir korku olabilirken; Hiç deprem olmayan bir bölgede/ ülkede yaşayan birisinin depremle ilgili korkusunu fobi olarak adlandırabiliriz.

Bilinçaltı için korku ve fobilerin anlamı; kişiyi içten ve dıştan gelen tehditlere karşı koruma işlevi görür. Bilinçaltı / Bilinçdışı için organizmaya tehdit oluşturabilecek durumlara karşı bir koruma işlevi görür. Burada bilinçdışının neyi tehdit olarak algıladığı önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla varolan korku veya fobinin olmaması durumunda emniyette ve güvende olacağına inanması durumunda bu engel ortadan kalkacaktır. Yani sorun ortadan kalkabilecektir.

Korku ve fobilerde hipnoz oldukça etkin olarak kullanılmaktadır. Görüşmeler sonunda danışanlar yaşamlarına daha pozitif ve da özgürleşmiş olarak devam etmektedirler. Tek yitirilen aylardır belki de yıllardır sahip olunan korkular olmaktadır.

Bazı korku ve Fobiler;

  • Köpek korkusu
  • Yükseklik korkusu
  • Karanlık korkusu
  • Yalnızlık korkusu
  • Asansör fobisi
  • Kan fobisi
  • Gök gürültüsü ve fırtına korkusu
  • Uçak korkusu
  • Sosyal fobi
  • Belirli seslerden korkma , arılardan ve örümceklerden korkma, farelerden korkma, hayaletlerden korkma , ateşten korkma ,denizden ve yüzmekten korkma, hastane korkusu…….vb